ژانویه 21, 2017 دستگاه خراطی ۱۱۰۰ میلیمتر صنعتی آلدو

دستگاه خراطی ۱۱۰۰ میلیمتر صنعتی آلدو

اصول اختصاصی کاربرد این ماشین ها به شرح زیر است :
1- قبل از اسفاده کتابچه راهنما را به دقت بخوانید .
2- از عینک و ماسک ایمنی هنگام کار با ماشین سنباده زنی استفاده کنید .
3-برای تسلط به کار هنگام خراطی از هر دو دست استفاده کنید و از خراطی قطعات کوچک که نگه داری آن بین دو محور دستگاه امکان پذیر نیست ، خودداری کنید .
4- قبل از دور دادن به دستگاه از استحکام قطعه بین فک های ماشین مطمن شوید و در طول کار دایم آن را چک کنید .
5-بچه ها و بازدیدکندگان را از محیط کار و بخصوص ماشین دور نگه دارید .
6-برای هر گونه تنظیم ، ماشین را خاموش کنید .

ادامه مطلب